0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Клиенти

Често задавани въпроси!

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме специална секция с най-често задаваните  въпроси.
 

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
 
В: Как да определя за колко пари да застраховам имуществото си и колко ще получа при обезщетение?

О: Застрахователната сума е по договореност между клиента и застрахователя. Тя не може да надвишава действителната  или възстановителната стойност на имуществото.
Действителна стойност- стойност срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество.
Възстановителна стойност- цената за възстановяване на имуществото от същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.
Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието.
Общият размер на всички изплатени застрахователни обезщетения не може да надвишава застрахователната сума на увреденото  имущество ил група имущества. Лимитът на отговорност на застрахователя е до размера на общата застрахователна сума по полицата.


В: Трябва ли някой да направи оглед на имуществото, което ще се застрахова?

О: За установяване на действителната стойност на имуществото  застрахователят има право да извърши  предварителен оглед на същото.


В: За какви рискове е най-разумно да си направя застраховка?

О: За всеки клиент това е индивидуално.


В: Ще получа ли отстъпки и при какви случаи?

О: Дa, при сключени и други застраховки в компанията, при подновяване без щети, при еднократно плащане и пр.МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

В: Правите ли Медицински застраховки за пътуване в чужбина?

О: Да, в зависимост от срока на пътуване и избрания от Вас лимит на отговорност /застрахователна сума/ - от 5 000 €/$ до 50 000 €/$ ще Ви предоставим конкурентна застрахователна премия /цена/.


В: Застраховката с Асистанс ли е?

О: Да, работим с гарантиран и сигурен Асистанс партньор – Еврокрос Интернешънъл, който осъществява изплащане на всички медицински разноски, които Ви се налага да направите до лимита по полицата – за прегледи, консултации, медицински изследвания, лечение – болнично и амбулаторно, без ограничения, за закупени медикаменти, за спешно стоматологично лечение, за медицински транспорт, за репатриране.
Важно е, че застраховката ни няма самоучастие на клиента при изплащане на обезщетения.


В: Сключвате ли задължителна Трудова Злополука?

О: Да, ако ни предоставите данни за брутната работна заплата на своите работници от последния месец, ще можем да Ви предоставим максимално добра оферта. Съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова Злополука” застрахователната сума за всеки работник е равна на седем годишни брутни работни заплати. Застрахователната премия може да бъде платена разсрочено, на равни вноски без завишение.


В: Предлагате ли Планинска застраховка и при какви условия?

О: Имаме разработен застрахователен продукт – застраховка „Злополука” с допълнително плащане /по Договор/ до 1 500 лв. на Планинската Спасителна Служба за извършени спасителни и издирвателни действия и спешна медицинска помощ. В пакета на застрахователните покрития се предвиждат и плащане на обезщетения за самия застрахован, както и медицински разноски.
В зависимост от срока на застраховката, който Вие избирате и броя на застрахованите, ще Ви предложим разумна застрахователна премия /цена/.
Например: За срок от 3 дни – 2,50 – 3,00 лв., за 10 дни – 6,00 – 7,00 лв. и т.н.ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

В: Длъжен ли съм да си правя застраховка ако притежавам огнестрелно оръжие?

О: За да Ви отговорим възможно най-точно е важно да знаем притежаваното от Вас оръжие за какви цели се използва. Накратко – Застраховката е задължителна за охранителни фирми и такива, които имат звена за въоръжена охрана. Физически лица, притежаващи лично оръжие плащат поотделно за всеки пистолет или пушка, които притежават. Хубавото при тази застраховка е, че предоставя широко покритие: обезщетяват се имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица; има възможност за договаряне на застрахователните суми (лимит на отговорност), договаряне допълнително покритие за разходи, свързани с уреждане на претенции и др. 
Застрахователната полицата се изисква при подновяване на разрешителното за оръжие. Не се колебайте да се свържете с нас – подарете си спокойствие и чиста съвест!ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

В: Мога ли да си направя застраховка, с която да обезщетя съседите си, ако ги наводня или подпаля, в случай на авария в жилището ми?

О: В този случай ще е подходящо да сключите застраховка Обща гражданска отговорност, с избрано покритие: „Отговорност на собственика на жилище към трети лица”. Тази застраховка ще покрие щетите, който Вие ще сте задължен да заплатите, като компенсация за имуществени или неимуществени вреди, причинени на трети лица (вашите съседи) във връзка с пожар или наводнение, възникнали в жилището, което обитавате.ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

В: Задължителна застраховка в проектирането и строителството (по ЗУТ) - какво покрива всъщност?

О: Вашата задължителна застраховка е предназначена да защити интересите Ви, в случай че при изпълняване на професионалните си задължения причините вреди на други участници в строителството или на трети лица. Например – отговорност за телесна повреда, смърт или за материални вреди. В основното покритие се включват също и съдебни разноски по дела срещу Застрахования. 


В: Всички ние сме потребители на медицински услуги. Как ни защитава застраховката за отговорността на лекарите?

О: Отговорността на лекаря се свързва с неспазването на дължимата грижа, проявяваща се в допуснати грешки, пропуски, небрежност. Тази застраховка също е от групата на задължителните и реализира контрола на държавата в медицинската дейност, в защита на живота и здравето на пациента. Нещо повече – застраховани по тези условия могат да бъдат и лекари по дентална медицина, лаборанти, рехабилитатори, медицински сестри, както и лица, които нямат медицинска правоспособност, но за дейността на които застрахованият отговаря. ОБЩИ

В: Кой получава застрахователното обезщетение?

О: Застрахователното обезщетение се изплаща на увреденото лице или на застрахования, в случаите, когато той е удовлетворил претенцията със знанието и съгласието на застрахователя.


Задайте въпрос

Google Analytics Alternative