Застраховки

Макет къща във вода

Домашно имущество

Застраховката покрива недвижими и движими имущества, използвани в бита и домакинството.

Поискай оферта Виж повече
Къщичка в човешка длан

Домашно имущество – ПЪРВИ РИСК

Застраховката покрива недвижими и движими имущества, използвани в бита и домакинството.

Поискай оферта Виж повече
Административни и търговски обекти

Административни и търговски обекти

Застраховката покрива недвижими и движими имущества на търговски дружества, кооперации, еднолични тъ...

Поискай оферта Виж повече
Горяща сграда

Промишлен пожар

Застраховат се собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на законно основание...

Поискай оферта Виж повече
Човешки ръце

Всички рискове

Застраховат се собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от...

Поискай оферта Виж повече
Жилищен блок

Етажна собственост

Застраховат се общите части на сградата  или части от нея, в режим на етажна собственост и снабдени...

Поискай оферта Виж повече
Пътни знаци

При птп в чужбина

Уважаеми Клиенти,
За Ваше улеснение Ви даваме информация какви стъпки трябва да преприемете при настъпило ПТП в чужбина.
1. Извикайте полицейските органи.
2. Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате. Ако не сте сигурни върху какво трябва да се подпишете, напишете на български език вашето становище за събитието.
3. В случай, че полицията не се произнася относно вината е изключително важно да декларирате писмено пред...

Виж повече

Къде може да ни откриете

Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.