ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АДНастоящият документ предоставя информация на потребителите на уеб сайта на ЗД „Бул Инс“ АД за използването на бисквитки и условията за тяхното управление.
Уебсайтът на ЗД „Бул Инс“ АД използва бисквитки и други подобни електронни стандартни технологии за идентифициране на устройства, за да осигури и усъвършенства правилното функциониране на уеб страниците и да подобри използването им от Вас - потребителите на сайта.

1.    Какво представляват „бисквитките“ (cookies)
„Бисквитката“ е малко количество данни, изтеглени и съхранявани в текстови файл на Вашето устройство (компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон), когато заявите посещение на уеб сайт, чрез Вашия Интернет браузър (Internet Explorer, Chrome, Mozila Firefox, Opera и т.н.). „Бисквитката“ се изпраща от уеб сайта към браузъра и се връща от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този уеб сайт. Посредством „бисквитките“, уеб сайтът съхранява данни, чрез които Ви позволява по-лесно и бързо да сърфирате онлайн и да достигате търсената от Вас информация.
Информацията, събрана чрез „бисквитки“ не позволява идентифициране на ползвателя на уеб страниците. Когато посещавате нашия сайт, идентифицираме Вашето устройство и поведението му. „Бисквитката“ не се отнася  до Вас като определено лице, а до комбинацията устройство и браузър. Ако ползвате няколко браузъра и/или няколко устройства от един и същ потребителски профил, за всяка комбинация устройство и браузър на Вашите устройства се съхранява пакет от „бисквитки“. Същевременно, ако от едно и също устройство и браузър, няколко потребители достъпват един и същ уеб сървър с един потребителски профил, „бисквитките“ не различават отделните потребители. 
Сама по себе си, „бисквитката“ не съдържа и не събира информация. „Бисквитката“ може да даде информация, когато бъде прочетена от сървър през уеб браузър.
"Бисквитките", които се използват от уеб сайта на ЗД „Бул Инс“ АД са анонимни, позволяват ни да съхраняваме данни за Вас, като не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

2.    Защо използваме „бисквитки“
„Бисквитките“ изпълняват различни функции, обслужващи различни цели. Някои бисквитки са строго необходими за задействане на определени функционалности на уеб сайта и за отстраняване на проблеми. Приоритетно използваме „бисквитки“, за следните цели:

  • за администриране на уеб страниците в т.ч. за правилно функциониране на уеб сайта и подобряване на работата му;
  • за да запомним Вашите предпочитания и потребителски навици при сърфирането Ви в нашия сайт и Ви улесним като негов потребител;
  • за да извършваме анализ на поведението на сайта и на тенденциите;
  • за да управляваме уеб сайта така, че да Ви позволим по-бързо и лесно да намирате търсеното от Вас съдържание.

ЗД „Бул Инс“ АД не използва „бисквитки“ за комерсиално профилиране.

3.     Видове "бисквитки" и кои от тях използваме
Съществуват четири категории бисквитки, категоризирани съгласно класификация в ръководството за бисквитки на Международната търговска камара – International Chamber of Commerce.

Задължителни (строго необходими) „бисквитки“ – имат съществено значение за функциониране на сайта и нормалното предоставяне на услугите на ЗД „Бул Инс“ АД и не могат да бъдат изключени от уеб страницата на дружеството. Осигуряват достъп до функции и приложения, преминаване от една страница в друга. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от Ваша страна (например за предоставяне на дадена услуга, за попълване на форма, или настройка за поверителност). Някои от тях способстват преминаването от една в друга страница, без повторно въвеждане на вече предоставена информация, необходима за пристъпване към изпълнение на конкретна услуга. Посредством използването на задължителни „бисквитки“, можем да изпълняваме Общите условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Такива са например "бисквитките" за установяване на Вашата самоличност, като потребител на услугите ни, за запазване на част от кода на посетения сайт и др. За използването им не е необходимо съгласието на потребителя, тъй като е свързано с договорите за изпълнение на услугите на ЗД „Бул Инс“ АД през уеб платформата на сайта. Можете да настроите браузъра си да блокира такива "бисквитки", но с деактивирането им, някои от услугите, или функционалностите на сайта ще престанат да функционират.

„Бисквитки“ за следене на представянето („бисквитки за поведение“) – събират информация за това как се представя уеб сайтът, кои страници се посещават най-много, как потребителите си взаимодействат с уеб страниците – какво, кога и колко често е посетено, времетраене на престоя. Данните са анонимни и не се изисква съгласието на потребителя. Чрез анализ на така събраната анонимна информация за Вашата дейност в нашия сайт, разбираме кои страници са най-популярни и можем да определим приоритетите за подобрения на сайта и да го направим по-информативен и по-лесен за навигиране. Тези „бисквитки“ са временни (сесийни) - съхраняват се временно при Ваше посещение в нашия сайт, но се изтриват в момента на напускане на сайта.

Функционални „бисквитки“ – използват се за повишаване на видимостта на сайта. Позволяват съхраняване на Вашите предпочитания и персонални настройки, като например предпочитан език, големина на шрифта и други параметри на предпочитанията Ви за комуникация. Целта е да се улеснят и подобрят Вашите последващи посещения. Тези „бисквитки“ изискват предварително съгласие на потребителя за използването им. Съхраняват се на браузера на Вашето устройство и влизат в употреба, когато посещавате уеб платформата. Те са постоянни (устойчиви) „бисквитки“  - съхраняват се за по-дълго време.

Таргетиращи (рекламни) „бисквитки“ – използват се, за да Ви показват съдържание и реклами, свързани с Вашите интереси. Проследяват посещаемост и ефективност на реклами от уеб сайта. Изисква се съгласие на потребителя, дори ако са „бисквитки“ на трети страни. 
ЗД „Бул Инс“ АД не използва таргетиращи „бисквитки“.

В Приложение 1 на настоящата политика са посочени „бисквитките“ от горния класификатор, използвани от уеб сайта на ЗД „Бул инс“ АД, целите на тяхното приложение и периода на поддържането им.

4.    “Бисквитки“ на трети страни
Някои от функционалностите на нашия сайт се предоставят от трети страни, доставчици на външни услуги (например като наблюдение и анализ на уеб трафик). За целите на услугите, които тези доставчици предоставят за нас, е възможно те да поставят „бисквитки“ по време на Вашите посещения в сайта на ЗД „Бул Инс“ АД.
Тези "бисквитки" се управляват от съответният доставчик на услугата и ние нямаме контрол над тях. Доставчиците на услуги прилагат собствена политика за "бисквитки" и за поверителност  и може по всяко време да променят условията за ползване на тяхната услуга, целта и употребата на „бисквитките“.
Прилагаме списък на трети страни, получили нашето съгласие за съхраняване на „бисквитки“ или други подобни технологии на Вашето устройство. Изброени са и услугите на трети страни, които използваме: Google Analytics, Google Tag Manager. Някои от „бисквитките“ могат да бъдат изключени, с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За тези, при които общите настройки не действат, следва да посетите съответните сайтове и следвате наличните там инструкции за управление на „бисквитки“.
Външни доставчици на уеб сайта на ЗД „Бул Инс“АД: Google, Gооgle Мaps
В Приложение 2 на настоящата политика са посочени "бисквитките" на трети страни, които се използват от уеб сайта на ЗД „Бул Инс“ АД, целите на тяхното приложение и периода на съхранение. 

5.    Как можете да управлявате „бисквитките“ – изключване, премахване на „бисквитки“
„Бисквитките“, могат да се управляват, чрез настройване на предпочитанията за браузъра. Важно е да сте информирани, че като следствие от избор да се откажете от „бисквитки“, или да ги премахнете, достъпността и функционалността на предлаганите от нас услуги на уеб сайта може да бъдат повлияни. Възможно е някои персонализирани настройки да станат неактивни, някои услуги недостъпни и/или някои секции да престанат да функционират .
Всеки браузър предоставя инструкции, свързани с управлението на „бисквитките“, в т.ч. за премахване, или отхвърляне на „бисквитки“. Обикновено тези настройки се намират в меню „Помощ“, „Инструменти“ или „Редактиране“, „Опции“ или „Интернет опции“, „Предпочитания“, „Поверителност“ на Вашия браузър. 
Прилагаме линкове, които могат да ви бъдат полезни за промяна на настройките на „бисквитките“, съобразно използвания от Вас Интернет браузър:
Cookie settings in Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Cookie settings in Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Cookie settings in Chrome:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hi=it
Cookie settings in Safari:

6.    Функция „Без проследяване“ („Do Not Track“, или DNT)
Възможност, която предоставят някои уеб браузъри. Можете да заявите отказ от проследяване изобщо на цялата Ви онлайн дейност, което е различно от блокирането и изтриването на „бисквитки“. Независимо от активиране на функцията „без проследяване“, браузърът може да приема и съхранява „бисквитки“. Тъй като от страна на регулаторните органи все още няма разработен стандарт за това как следва да се действа при обработване на заявки „Без проследяване“, към момента ЗД „Бул Инс“ АД, не реагира на подобни заявки или заглавия от браузери, предоставящи тази функционалност. При последваща промяна в поведението ни в тази посока, същото ще намери отражение в настоящата политика и информационното съобщение за поверителност.

7.     Други подобни технологии
Уеб маяци (Web beacon), маркери, SDK – комплект за софтуерна разработка. Представляват малки графични изображения, фрагмент от код, често прозрачни, които могат да бъдат вграждани в уеб страници и друго онлайн съдържание. Обикновено се използват в комбинация с „бисквитки“ за наблюдение на поведението на ползвателя, който посещава уеб сайта.
Цели – определяне и анализ на използването на сайта  и взаимодействието с него (IP адрес на устройството, измерване и отчитане на брой потребители, време, дата, час на разглеждане на дадена страница, изтегляне на приложение). 
ЗД „Бул Инс“ АД не използва подобни технологии на своя уеб сайт.

8.    Период на съхранение на „бисквитките“
Продължителността на съхранение на различните "бисквитки" зависи от целите, за които се обработват и приложимите законови стандарти за поверителност. Според срока на използване „бисквитките“ се класифицират като временни (сесийни) и постоянни. Временните "бисквитки" се съхраняват до приключване на сесията на потребителя. Постоянните "бисквитки" са активни и могат да се съхраняват до 2 години. 
В Приложение № 1 и Приложение № 2 е посочен срокът на валидност на „бисквитките“, които уеб сайтът на ЗД „Бул Инс“ АД използва, както и линкове за проверка на тези срокове за „бисквитките“ на трети страни.

9.    Приложения

Приложение №1

Собствени "бисквитки“Приложение №2

Услуги на доставчици (трети страни) и използвани "бисквитки“
Google Analytics: услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, за статистика и анализ на използването на уеб сайта и услугите – информация за трафика - честота и времетраене на сърфирането в уеб сайта, посещавани уеб страници, поведение на потребителите. Информацията е анонимизирана, не идентифицира конкретния посетител и не се свързва с друга информация, която може да идентифицира посетителя. 
Google Tag Manager: услуга на Google, която позволява да управляваме сервираните скриптове на нашия сайт. Услугата не събира лични данни, съгласно декларация на доставчика.

Политика за поверителност на Google можете да намерите на: https://policies.google.com/privacy.

Възможност да се забрани проследяване от Google Analytics можете да постигнете чрез информацията на следния адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Можете да научите повече за Cookies на www.allaboutcookies.org .

10.    Промени в политиката
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки, ще бъдат публикувани на тази страница.

За контакт: ЗД „Бул Инс“ АД, София – 1407, бул.“Джеймс Баучер“ № 87, тел.: 070016633.Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.