Bulins

Автоасистанс | ЗД "Бул Инс" АД

Доброволна застраховка, предназначена за собствениците и ползвателите на моторни преводни средства (МПС) с български регистрационни номера.

Икона застраховка

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

  • Осигурява безплатна услуга Пътна помощ вследствие на настъпила техническа повреда и/или на пътнотранспортно произшествие, еднократно за периода на застраховката;
Икона Застраховка

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКРИТИЕТО?

  • Услугата важи за един автомобил до 3,5 тона (включително и товара) с разстояние от предната броня до края на задното колело не повече от 4,8 метра, посочен при сключване на застраховката;
  • Всяко застраховано МПС ползва на територията на Република България безплатен превоз в рамките на населеното място, където е настъпила повредата, независимо от това, дали населеното място е посочено като място на домуване на автомобила или до 30 (тридесет) км при настъпване на повредата извън населено място. При надвишаване на посочените километри по желание на клиента разликата се заплаща с 20% намаление по тарифата на репатриращата фирма;

  • Ако Застрахованият ползва услугите на друга репатрираща фирма, различна от изрично посочената от Застрахователя, ЗД „Бул Инс” АД не възстановява сумите, които той е заплатил или се е уговорил да заплати. В случай че Застрахованият (застрахованото МПС) не е ползвал услугата за срока на полицата, на клиента не се връща платената за нея премия изцяло или частично.
Икона Застраховка

КЪДЕ СЪМ ПОКРИТ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА?

  • Валидността на застраховката е на територията на Република България.
Икона Застраховка

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия.

Дължимата сума може да бъде платена:

  • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД;
  • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата;
  • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Икона Застраховка

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

  • Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация: 0700 166 33; 02/45 20 133

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Лични данни и Общи условия

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.