Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да се свържете с нас на националния телефон 0700 16633, където ще получите подробни указания за необходимите последващи действия.

Какво трябва да направя ако закупя автомобил, който има действаща застраховка „Автокаско” в ЗД „Бул инс“ АД?

При смяна на собственост и/или регистрационен номер, новият собственик трябва в седемдневен срок, писмено, да уведоми застрахователя. При подаване на заявлението за настъпилите промени се издава добавък, в който се вписват промените по застрахователния договор. Добавъкът е неразделна част от застраховката и е валиден до нейното изтичане. След изтичане на седем дневния срок, задължително условие при смяна на собственост е автомобилът да бъде представен за оглед и заснемане от представител на застрахователя.

Имам ли право на безплатна ПЪТНА ПОМОЩ при " Автокаско"?

При настъпване на покрито по условията на застраховката събитие, следствие на което автомобилът не може да придвижва на собствен ход, може да ползвате безплатна ПЪТНА ПОМОЩ до 250 км.

Мога ли да платя застраховка „Автокаско” на вноски?

Да, можете. Застраховката „Автокаско“ се предлага с плащане на дължимата премия по Ваш избор – еднократно или разсрочено на две, три или четири вноски. Няма оскъпяване при разсрочено плащане.

Изисква ли се поставяне на допълнително защитно устройство при " Автокаско"?

При сключване на застраховка „Автокаско“ с клаузи „П“ и „К“ ще се поставя допълнително защитно устройство, което е за сметка на ЗД „Бул инс“ АД, на определени марки и модели автомобили със застрахователна сума над 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

Изисква ли се оглед и заснемане на автомобила при сключване на застраховка „Автокаско“?

При подновяване на застраховка „Автокаско“ без прекъсване на покритието и при условие, че по предходната застраховка „Автокаско“ е извършен оглед на автомобила, няма да се изисква да бъде представян за оглед. В случай, че автомобила е новозастрахован или има прекъсване в покритието, или няма извършен оглед по предходната полица, се изисква оглед;

Какво да направя, ако при ПТП виновният водач на автомобил няма валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а аз нямам „Автокаско“?

Задължително трябва да позвъните в полицията. На виновника се съставя АКТ, а Вие трябва да предявите претенция към Гаранционния фонд.

Какво е необходимо да направя ако искам да пътувам в чужбина?

За пътуване в страни от ЕС не са необходими допълнителни документи. Необходимо е само да вземете със себе си застрахователната полица. За пътуване в страни извън ЕС е необходимо да носите със себе си и сертификат „Зелена карта”.

При сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите получавам ли сертификат „Зелена карта“?

При сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сертификатът се получава безплатно.

Когато едно МПС се продава, прекратява ли се задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите?

Съгласно Кодекс за застраховането, задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява при преминаването на едно МПС в собственост от едно лице на друго. Застрахователната компания трябва да бъде уведомена в седем дневен срок, писмено, за извършената промяна. Новият собственик има правото да избере дали да прекрати договора със застрахователната компания на предишния собственик и да сключи застраховка в друга компания.

Какво да направя при загубени или унищожени документи (застрахователната полица, стикер или сертификат „Зелена карта“)?

Когато установите унищожаването или загубата на съответния документ е необходимо да се обърнете към представител на застрахователната компания за преиздаване или издаване на дубликат на същия.

Какво да направя ако съм пропуснал да платя поредната вноска до датата, която е записана в полицата?

Ако са изминали повече от петнадесет дни, полицата е прекратена, като няма възможност да се поднови действието ѝ и следва да се сключи нова застраховка Гражданска отговорност. Ако са изминали по-малко от петнадесет дни от датата, която е записана в полицата като падеж на вноската, може да я платите във всеки един офис на ЗД „Бул инс” АД или при всеки застрахователен посредник, който е в договорни отношения с дружеството.

Как се определя премията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите?

Премията по задължителна застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя на база техническите параметри на превозното средство – вид, обем на двигателя, обща маса, година на производство, брой места, както и населеното място, съгласно постоянния адрес на собственика на МПС по талон и възрастта на водача.

Мога ли да направя застраховка на автомобил ако не съм негов собственик?

Да. Всеки може да направи застраховка на автомобил, което не е негова собственост.

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.