Информация относно издаване на полици

За да издавате електронни полици към ЗД "Бул Инс" АД е необходимо да имате сключен посреднически договор с дружеството и да сте подали искане за достъп до електронната система IMS.

Заявка за искане на достъп до електронната система IMS (18.97 KB)

Към IMS
Bulins

Телефони за работа с електронни полици:

02/4520758

02/4520616

02/4520206

02/4520873

02/4520236

02/4520816

Телефони за поддръжка на ИМС

02/4520102

02/4520104

02/4520112

Стани застрахователен агент

За да станете застрахователен агент в ЗД" Бул Инс" АД, трябва да изпълните изискванията, описани в прикачения файл. Ще Ви бъде проведено и кратко обучение. За повече информация, можете да дойдете в нашия офис на адрес гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 87 или да се обадите на телефон 02/ 45 20 223 (отдел „Човешки ресурси”)

Необходими документи за сключване на агентски договор - за физическо лице

1. Копие от лична карта
2. Копие от диплома за образование /поне средно/
3. Свидетелство за СЪДИМОСТ - да пише, че ще послужи за Застрахователен агент-ОРИГИНАЛ
4. Полица "Професионална отговорност"
5. Автобиография
6. Две снимки - цветни
7. Молба за сключване на договор /свободен текст/ вида на застрахователен агент /обвързан или необвързан/ видове застраховки, които желаете да сключите но договора
8. Декларация от КЗ
9. Декларация че не работи за ЗБ
10. Декларация по чл.303,ал.1, т.1, 2,3 и 4 от КЗ
11. Клиентска сметка / на основание чл.306 ал.1 т.2 от КЗ
12. Телефон за връзка и Е-mail
 *На основание чл. 27 от Закона за Комисията за финансов надзор, физическото лице се задължава да внесе годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор по сметка на КФН в размер на 50 лв.   

Необходими документи за сключване на агентски договор - за /търговци/ ЕТ, ООД, ЕООД

1. Копие от удостоверение за регистрация от Агенция по вписванията/ заверено- " Вярно с оригинала"
2. Копие от лична карта /на Управителя/
3. Копие от Диплома за образование/ поне средно на Управителя/
4. Свидетелство за съдимост / на Управителя/ основание- Застрахователен агент- оригинал
5. Полица "Професионална отговорност"
6. Автобиография / на Управителя/
7. Две снимки- цветни  / на Управителя/
8. Молба за сключване на договор / свободен текст/
 - вида на застрахователен агент /обвързан или необвързан/
 - видове застраховки които желаете да сключите по договора
9. Декларация от КЗ
10. Декларация, че не работи за ЗБ
11. Декларация по чл.303, ал.1, т. 1, 2,3 и 4 от КЗ
12. Декларация по чл.316 от КЗ
13. Телефон за връзка и Е-mail

 *На основание чл. 27 от Закона за Комисията за финансов надзор, юридическото лице се задължава да внесе годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор по сметка на КФН в размер на 500 лв.


Да се носи печат на фирмата в деня на подписване на договора !!!

Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

ЗД "Бул Инс" АД

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.

Google Analytics Alternative