Информация относно издаване на полици

За да издавате електронни полици към ЗД "Бул Инс" АД е необходимо да имате сключен посреднически договор с дружеството и да сте подали искане за достъп до електронната система IMS.

Заявка за искане на достъп до електронната система IMS

Заявка за искане на достъп до електронната система IMS (32.84 KB)

Заявка за прекратяване достъп до IMS

Заявка за прекратяване достъп до IMS (30.5 KB)

Към IMS
Сграда на ЗК " Бул Инс" АД

Телефони за работа с електронни полици:

Phone icon

02/4520758

Phone icon

02/4520616

Phone icon

02/4520206

Phone icon

02/4520873

Phone icon

02/4520236

Phone icon

02/4520816

Телефони и e-mail за поддръжка на ИМС:

Phone icon

02/4520104

Phone icon

02/4520112

Phone icon

ims@bulins.bg

Стани застрахователен агент

За да станете застрахователен агент в ЗД" Бул Инс" АД, трябва да изпълните изискванията, описани в прикачения файл. Ще Ви бъде проведено и кратко обучение. За повече информация, можете да дойдете в нашия офис на адрес гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 87 или да се обадите на телефон 02/ 45 20 223 (отдел „Човешки ресурси”)

Необходими документи за сключване на агентски договор - за физическо лице

1. Копие от лична карта
2. Копие от диплома за образование /поне средно/
3. Свидетелство за СЪДИМОСТ - да пише, че ще послужи за Застрахователен агент-ОРИГИНАЛ
4. Полица "Професионална отговорност"
5. Автобиография
6. Две снимки - цветни
7. Молба за сключване на договор /свободен текст/ вида на застрахователен агент /обвързан или необвързан/ видове застраховки, които желаете да сключите но договора
8. Декларация от КЗ
9. Декларация че не работи за ЗБ
10. Декларация по чл.303,ал.1, т.1, 2,3 и 4 от КЗ
11. Клиентска сметка / на основание чл.306 ал.1 т.2 от КЗ
12. Телефон за връзка и Е-mail
 *На основание чл. 27 от Закона за Комисията за финансов надзор, физическото лице се задължава да внесе годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор по сметка на КФН в размер на 50 лв.   

Необходими документи за сключване на агентски договор - за /търговци/ ЕТ, ООД, ЕООД

1. Копие от удостоверение за регистрация от Агенция по вписванията/ заверено- " Вярно с оригинала"
2. Копие от лична карта /на Управителя/
3. Копие от Диплома за образование/ поне средно на Управителя/
4. Свидетелство за съдимост / на Управителя/ основание- Застрахователен агент- оригинал
5. Полица "Професионална отговорност"
6. Автобиография / на Управителя/
7. Две снимки- цветни  / на Управителя/
8. Молба за сключване на договор / свободен текст/
 - вида на застрахователен агент /обвързан или необвързан/
 - видове застраховки които желаете да сключите по договора
9. Декларация от КЗ
10. Декларация, че не работи за ЗБ
11. Декларация по чл.303, ал.1, т. 1, 2,3 и 4 от КЗ
12. Декларация по чл.316 от КЗ
13. Телефон за връзка и Е-mail

 *На основание чл. 27 от Закона за Комисията за финансов надзор, юридическото лице се задължава да внесе годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор по сметка на КФН в размер на 500 лв.


Да се носи печат на фирмата в деня на подписване на договора !!!

Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

ЗД "Бул Инс" АД

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.