ЗД „БУЛ ИНС“ АД

ЗД „БУЛ ИНС“ АД се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането. Компанията е лицензирана през 1998 година по тогавашния Закон за застраховането, който оставя на пазара само 25 от всички регистрирани 130 застрахователя.

Компанията стартира с едва 27 служителя, а към днешна дата те надхвърлят 300 в цялата страна.

ЗД „БУЛ ИНС“ АД има регионално покритие с офиси в цялата страна и се гордее със собствена информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес.

Компанията разполага с капитал от 44,5 млн. лева и може да се похвали с положителен финансов резултат през изминалите години, както и с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар.

Кредитеният рейтинг на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е “iBBB+”,”ia-2”, присъден от Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Според дaннитe oт двaнaдeceтoтo издaниe нa изcлeдвaнeтo нa ЅееNеwѕ Тор 100 ЅЕЕ, през 2018 година ЗД „БУЛ ИНС“ АД се отличава като най-бързо развиващата се компания в застрахователния сектор на Югоизточна Европа.  

Вече 25 години ЗД „БУЛ ИНС“ АД гради доверие в бизнеса като коректен и надежден партньор на своите клиенти. В своята дейност Компанията съчетава консервативната застрахователна традиция с модерната концепция за развитие и стремеж към иновации.
  
                                                            снимка

                                                            


ЗД "БУЛ ИНС" АД

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с ЗД "Бул Инс" АД. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.