Bulins

Злополуки | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховка „Злополука” е доброволна застраховка, предмет на която са животът, здравето и работоспособността на физически лица. Застраховката може да бъзе сключена индивидуално за едно лице и групово за повече от две лица.

Видове злополуки, предлагани от ЗД ”Бул Инс” АД:

 • Групова и индивидуална злополука
 • Трудова злополука
 • Задължителна злополука на пътниците в ОП
 • Злополука на местата в превозното средство
 • Злополука на учащи и педагози
 • Злополука на членовете на спортни клубове
 • Туристическа злополука
 • Злополука на гостите в хотела
 • Злополука на кредитополучатели
 • Спасителни разноски
Поискай оферта
Икона документ за застраховка

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Основни покрития

 • Смърт на Застрахования вследствие на злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката – изплаща се застрахователната сума за съответния Застрахован;
 • Трайно загубена или намалена работоспособност на Застрахования вследствие на злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката изплаща се процент от застрахователната сума за съответния Застрахован, който съответства на процента на трайно загубена или намалена работоспособност, определен от Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);
 • Временна неработоспособност на Застрахования вследствие на злополука, настъпила за първи път в рамките на застрахователния договор – изплаща се процент от застрахователната сума за съответния Застрахован, както следва:
 • от 21 до 30 дни включително 5%;
 • над 30 дни 10%.
 • Допълнителни покрития се избират в зависимост от вида на злополуката.
Икона документ за застраховка

КЪДЕ СЪМ ПОКРИТ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА?

Валидността на застраховката е на територията на Република България.

Икона документ за застраховка

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане на вноски - до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул инс“ АД;
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул инс“ АД, посочена в полицата;
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Икона документ за застраховка

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация:  0700 166 33; 02/45 20 754

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Лични данни и Общи условия

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.