Кола пред сграда на ЗД " Бул Инс" АД

Указания за действия в случай на пътно-транспортно произшествие (ПТП) в чужбина.

 • Ако претърпите произшествие в чужбина, не напускайте местопроизшествието и по възможност не местете увредените автомобили.
 • Уведомете ни на денонощен телефон: 0700 166 33, за да получите нужните указания и съдействие.
 • Направете няколко снимки от разстояние на катастрофата, така че да се виждат изцяло всички участващи автомобили, също пътят, маркировката и знаците. Снимайте увредените пътни превозни средства, увредените детайли, номер на рама на Вашия автомобил, както и участниците в пътно-транспортното произшествие. Извикайте полиция и/или спешна помощ, ако е необходимо. Имайте предвид, че в някои държави полицията не е длъжна да посети мястото на ПТП, освен когато няма ранени и загинали.
 • Съберете цялата информация, касаеща ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите – участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.).
 • Ако е необходимо, потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.
 • При отказ на държавните контролни органи да посетят мястото на инцидента, следва да съставите Двустранно-констативен протокол (ДКП), като имате предвид, че българският език е официален в страните от Европейския съюз и можете да попълните Вашата част от протокола на български език. В случаите, когато попълвате ДКП на език, който не разбирате, имайте предвид че формулярите са унифицирани и данните в тях са еднакви.
 • Задължително носете със себе си екземпляр на Двустранен констативен протокол, издаден от българска застрахователна компания или потърсете в интернет, за да можете да сравните текста с аналогичния протокол в съответната държава.
 • Задължително попълнете т.14 „Забележка“ като опишете събитието и напишете чия е вината. При несъгласие относно вината за настъпилото ПТП, впишете „Не съм съгласен“. Направете скица и посочете посоката на движение на автомобилите. Попълнете всички графи и се уверете, че другият водач е направил същото.
 • В случаите, когато не сте съгласни със съдържанието на документи, попълнени на чужд език (например полицейски протокол, при който не сте съгласни с вината) или не разбирате езика, моля, напишете в коментар на български език: „Не съм съгласен със съдържанието на документа“ или „Не разбирам съдържанието на документа“.
 • Не поемайте отговорност и подпишете протокола за произшествието само и единствено ако ви е напълно ясен. Ако смятате, че сте невинни, не се оставяйте да Ви убедят в противното.
 • Ако не сте съгласни с обстоятелствата, вашият застраховател ще уреди спора със застрахователя на другия водач. Застрахователят ще съдейства въз основа на полицейския доклад, оценката на щетите или друга информация.
 • Бланката за описание на застрахователно събитие можете да изтеглите от тук.
 • За още полезни съвети, пощенски адрес и електронна поща за връзка с нас, можете да се информирате от тук.
← назад

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.