Bulins

Домашно имущество – ПЪРВИ РИСК | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховката покрива недвижими и движими имущества, използвани в бита и домакинството.

Пакетно Домашно имущество

ЗД "Бул Инс" АД предлага на своите клиенти най-добрите пакети домашно имущество:

 • Пакетно Домашно имущество „B Safe” – ПЪРВИ РИСК
 • Пакетно Домашно имущество „B Safe Plus” – ПЪРВИ РИСК

Пакетно Домашно имущество „B Safe” – ПЪРВИ РИСК

Какво покрива застраховката?

Покриват се разходи за:
 • Пожар, включително последици от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло и/или части от него;
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупан сняг или лед, наводнение вследствие на природни бедствия;
 • Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки от застраховано имущество вследствие настъпило застрахователно събитие, покрито от полицата, се застраховат по клаузи „О” и „Р с лимит не повече от 2% от застрахователната сума;
 • Кражба чрез взлом, включително;
 • Земетресение;
 • Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица вследствие на настъпило застрахователно събитие.

Пакетно Домашно имущество „B Safe Plus” – ПЪРВИ РИСК

Какво покрива застраховката?

Покритие "Класик"

 • Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.
 • Чупене на стъкла.
 • Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2.

Покритие "Елит"

 • Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Кражба чрез взлом, включително чрез използване на техническо средство по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НК.
 • Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.
 • Вандализъм.
 • Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него.
 • Земетресение.
 • Чупене на стъкла.
 • Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2.
Икона застраховка

Къде съм покрит от застраховката?

Валидността на застраховката е за имущества, находящи се на територията на Република България, и е валидна само за имущества, намиращи се на посочения в полицата адрес.

Икона застраховка

Кога и как плащам?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане на вноски – до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане –ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

 Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД; 
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата; 
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Икона застраховка

Кога започва и кога свършва покритието?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация:  0700 166 33; 02/45 20 390

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.