Крум Крумов Изпълнителен директор

Крум Крумов

Изпълнителен директор

Крум Крумов е възпитаник на ВИИ „Карл Маркс“, днес УНСС и е дипломиран икономист от 1989г. Крум Крумов започва професионалния си път в Министерството на финансите, където работи от 1991г. до 1998г. Заемал е длъжността „Гл. данъчен експерт“ в Главно управление „Данъци“. През 1998г. участва в институционалното изграждане на българския застрахователен надзор. През периода 1998 – 2006г. е директор Дирекция „Проверки и финансов надзор“. Специализирал в Германия по въпросите на застрахователния надзор и внедряването на съвременни надзорни методи.През 2001г. специализира в Ню Йорк, САЩ – “Застраховане” организиран от Търговския департамент на САЩ и Финансовия офис по Програмата за развитие на търговското законодателство и Университета “Сейнт Джоунс: ”Управление и анализ на риска; Продажб...

Виж автобиографията →
Изпълнителен директор  Проф. Д-р Стоян Проданов

Проф. Д-р Стоян Проданов

Изпълнителен директор

Стоян Проданов е изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД от 2008 г. Отговаря в УС за управлението на капитала и инвестициите, риск мениджмънта, връзките с обществеността. През периода на управление се осъществява прехода на застрахователната компания към общия европейски застрахователен пазар и съответствието с европейските директиви. Носител е на наградата “Застраховател на годината – 2020” за цялостен принос в българското застраховане, връчвана ежегодно от УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ с участието на Асоциацията на българските застрахователи. Стоян Проданов поставя началото на фирмена политика, насочена към подкрепа в подпомагане кариерното развитие на млади таланти в икономическите специалности, инвестирайки в научна инфраструктура в свищовското висше училищ...

Виж автобиографията →
Председател на Съвета на директорите

Петрозар Петков

Председател на Съвета на директорите Петрозар Петков

Петрозар Петков завършва специалност „Застрахователно дело“ във ВФСИ„Д.А.Ценов“ – Свищов през 1971 г. Специализира на лондонския застрахователен пазар през 1979 г. и 1991 г. Един от най-уважаваните специалисти в областта на презастраховането и доайен на застрахователната професия.Петрозар Петков започва кариерата си в ЗД „Булстрад“. Има четири десетилетия опит в бранша, като е заемал различни ръководни позиции – заместник изпълнителен директор на  „ДЗИ“, заместник изпълнителен директор на „Алианц“, изпълнителен директор на застрахователно дружество „Гора“, изпълнителен  директор на БАЕЗ. Има и 9 годишен външнотърговски опит като търговски директор на „Техноекспорт” зад граница.  Създател е на  застрахователен брокер „Шенкер“, специализиран в транспортното и карго застраховане. От...

Виж автобиографията →

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.