Крум Крумов

Изпълнителен директор

Крум Крумов е възпитаник на ВИИ „Карл Маркс“, днес УНСС и е дипломиран икономист от 1989г.

Крум Крумов започва професионалния си път в Министерството на финансите, където работи от 1991г. до 1998г. Заемал е длъжността „Гл. данъчен експерт“ в Главно управление „Данъци“.

През 1998г. участва в институционалното изграждане на българския застрахователен надзор. През периода 1998 – 2006г. е директор Дирекция „Проверки и финансов надзор“. Специализирал в Германия по въпросите на застрахователния надзор и внедряването на съвременни надзорни методи.

През 2001г. специализира в Ню Йорк, САЩ – “Застраховане” организиран от Търговския департамент на САЩ и Финансовия офис по Програмата за развитие на търговското законодателство и Университета “Сейнт Джоунс: ”Управление и анализ на риска; Продажби на застрахователни договори; Застрахователни продукти; Контрол на  риска и управление на исковете за обезщетение; Обществен контрол върху застрахователния сектор; Финанси в сферата на застраховането”.

За времето на ангажираността му там надзорът на небанковите финансови институции, включително застрахователния надзор се професионализира и укрепва с неговото активно участие.

Заемал е различни ръководни позиции в застрахователния и здравноосигурителния сектори – финансов директор и Управител на клон на чуждестранен застраховател КЧТ „Олимпик-клон България“ (2007-2012г.), управител  на застрахователен брокер „Би Кей Интернешънъл“ ЕООД (2012-2014г.), председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗОД „Планета“ АД (2008-2013г.).

От 2014г. Крум Крумов е член на СД и изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД. Отговаря в УС за оперативното управление, финансово-счетоводната политика, подписваческата политика, връзките с контрагенти и посредници.

 

 

 

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.