Петрозар Петков

Председател на Съвета на директорите Петрозар Петков

Петрозар Петков завършва специалност „Застрахователно дело“ във ВФСИ„Д.А.Ценов“ – Свищов през 1971 г. Специализира на лондонския застрахователен пазар през 1979 г. и 1991 г. Един от най-уважаваните специалисти в областта на презастраховането и доайен на застрахователната професия.

Петрозар Петков започва кариерата си в ЗД „Булстрад“. Има четири десетилетия опит в бранша, като е заемал различни ръководни позиции – заместник изпълнителен директор на  „ДЗИ“, заместник изпълнителен директор на „Алианц“, изпълнителен директор на застрахователно дружество „Гора“, изпълнителен  директор на БАЕЗ.

Има и 9 годишен външнотърговски опит като търговски директор на „Техноекспорт” зад граница.  Създател е на  застрахователен брокер „Шенкер“, специализиран в транспортното и карго застраховане.

От 2008 г. до 2013 г. Петрозар Петков е изпълнителен директор  и председател на Съвета на Директорите на ЗД „Бул Инс“ АД. От 2013 г. до настоящия момент е председател на Съвета на Директорите на ЗД ”Бул Инс” АД.

Носител е на множество професионални отличия и награди, но безспорното признание на застрахователната гилдия получава през 2017 г. с най-високото отличие „Застраховател на годината“ за цялостен принос в българското застраховане, връчвана ежегодно от фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Асоциацията на българските застрахователи.

 

 

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.