Bulins

Домашно имущество – ПЪРВИ РИСК | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховката покрива недвижими и движими имущества, използвани в бита и домакинството.

Пакетно Домашно имущество

ЗД "Бул Инс" АД предлага на своите клиенти най-добрите пакети домашно имущество:

 • Пакетно Домашно имущество „B Safe” – ПЪРВИ РИСК
 • Пакетно Домашно имущество „B Safe Plus” – ПЪРВИ РИСК

Пакетно Домашно имущество „B Safe” – ПЪРВИ РИСК

Какво покрива застраховката?

Покриват се разходи за:
 • Пожар, включително последици от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло и/или части от него;
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупан сняг или лед, наводнение вследствие на природни бедствия;
 • Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки от застраховано имущество вследствие настъпило застрахователно събитие, покрито от полицата, се застраховат по клаузи „О” и „Р с лимит не повече от 2% от застрахователната сума;
 • Кражба чрез взлом, включително;
 • Земетресение;
 • Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица вследствие на настъпило застрахователно събитие.

Пакетно Домашно имущество „B Safe Plus” – ПЪРВИ РИСК

Какво покрива застраховката?

Покритие "Класик"

 • Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.
 • Чупене на стъкла.
 • Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2.

Покритие "Елит"

 • Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Кражба чрез взлом, включително чрез използване на техническо средство по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НК.
 • Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.
 • Вандализъм.
 • Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него.
 • Земетресение.
 • Чупене на стъкла.
 • Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2.
Bulins

Къде съм покрит от застраховката?

Валидността на застраховката е за имущества, находящи се на територията на Република България, и е валидна само за имущества, намиращи се на посочения в полицата адрес.

Bulins

Кога и как плащам?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане на вноски – до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане –ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

 Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД; 
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата; 
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Bulins

Кога започва и кога свършва покритието?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация:  0700 166 33; 02/45 20 390

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.

Google Analytics Alternative