Ние и другите

20.03.2017

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ ЗА ЗД БУЛ ИНС АД


ЗД „БУЛ ИНС“ АД покрива капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви коригираните  резултати от прегледа на балансите на застрахователните дружества в България към 30 юни 2016 г. Новите резултати потвърдиха финансовата стабилност на ЗД „БУЛ ИНС “АД.
Прегледът на балансите на Дружеството бе извършен от независим външен проверяващ . В обобщения  доклад на ръководителя на проекта за преглед на балансите на Дружеството, при прилагане на единен подход за оценка на балансите ЗД  „Бул Инс“ АД, покрива капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II и Кодекса за застраховане с 103%. Дружеството покрива и минималното капиталово изискване за платежоспособност с 389%, поради което към него не се предвиждат никакви надзорни мерки от страна на КФН.
Капиталовото изискване за платежоспособност и минималните капиталови изисквания, към дата 30.06.2016г. Дружеството реализира следните стойности на КИП и МКИ: капиталово изискване за платежоспособност в размер на 39,858,886 лв. и минимални капиталови изисквания в размер на 10,532,056 лв., срещу които дружеството разполага с превишението на активите над пасивите в гореспоменатия размер от 40,972,255 лв . От тук, към 30.06.2016г., стойността на коефициента КИП е 103%, а стойността на коефициента МКИ е 389%.

снимка

Положителният финансов резултат, с който Дружеството приключи 2016 г., гарантира изпълнението на ангажиментите на ЗД „Бул Инс“ АД към всички негови клиенти и партньори.

Прочетена от 12

Харесва ми

Сподели:

Facebook Instagram Youtube LinkedIn

Къде може да ни откриете

Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.