Ние и другите

12.01.2015

Финансова стабилност в „Бул Инс“


Потвърдиха кредитният рейтинг на ЗД „Бул Инс" АД
Основните причини за това са са консервативното инвестиране, резервите, диверсификацията на портфейла и политиката за внедряване на нови технологии.
 
Кредитният рейтинг на ЗД „Бул Инс" АД бе потвърден от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). Така дружеството запазва стабилната перспектива за изплащане на искове при дългосрочен рейтинг iВВВ+
 
Освен стабилните резерви, БАКР отличава и процесът на компанията по преструктуриране на застрахователния портфейл. От миналата година „Бул Инс“ започна процес на увеличаване на пазарния дял на дружеството във всички сегменти на застрахователният процес, като резултатите са положителни. "Бул Инс“ е увеличил общо приходите си по всички застраховки с  19,6%, спрямо същия период на миналата година.
 
БАКР отличават постиженията на компанията и в модернизацията на бизнес процесите. В анализа на дейността на „Бул Инс“, рейтинговата агенция отбелязва още, че продължават процесите за оптимизиране на подписваческата дейност и на ликвидиране на щетите.

Прочетена от 12

Харесва ми

Сподели:

Facebook Instagram Youtube LinkedIn

Къде може да ни откриете

Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.