Bulins

Медицинска застраховка за чужденци в България | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци, които пребивават в република България“ осигурява необходимата помощ и финансови средства за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в Република България.

Икона документ за застраховка

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Основно покритие:

  • медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна дентална помощ;
  • медицинско транспортиране по лекарско предписание, когато това транспортиране е документирано, необходимо и целесъобразно за настаняване или преместване на Застрахованото лице в лечебно заведение;

Допълнително покритие:

  • смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука
Икона документ за застраховка

КЪДЕ СЪМ ПОКРИТ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА?

Застрахователното покритие е валидно за територията на Република България.

Икона документ за застраховка

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия. Дължимата сума може да бъде платена: във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД; чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата; чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия.

Дължимата сума може да бъде платена:

  • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД;
  • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата;
  • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.


Икона документ за застраховка

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата. За повече информация: 0700 166 33; 02/45 20 754

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация:  0700 166 33; 02/45 20 754


Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Лични данни и Общи условия

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.