0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ | Бул Инс

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Обект на застраховане

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти /пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по силата на закон или наредба.
 

Видове застраховки “Професионални отговорности”:

 

Телефони за контакт:
+ 359 700 16633
+ 359 2 45 20 815

Общи условия за всички застраховки Професионална отговорност по видове:

Google Analytics Alternative