СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ПРОВЕРИ ШОФЬОРСКИТЕ СИ УМЕНИЯ“

    
    За целите на участието ми в играта „Провери шофьорските си умения“, организирана от ЗД „Бул инс“ АД в интернет сайта на дружеството предоставям доброволно личните си данни и се съгласявам с обработването им.


   Организаторът на играта е и администраторът, който ще обработва личните ми данни. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК: 831830482, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, тел.: 0700 16633.

       Целите, за които ще се обработват личните ми данни са: моята регистрация и участие, както  и провеждането на играта, уведомяването ми и награждаване в случай, че спечеля награда, както и публикуване на името ми с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност на участниците.
 
      Данните се обработват и за целите на изпълнение на права и задължения на организатора във връзка с играта и такива, съгласно нормативен акт, както и за информирането ми за бъдещи инициативи на игри, рекламни кампании и промоции, в случай, че съм дал изричното си съгласие за това, а така също и с цел наблюдение върху посещаемост на сайта и подобряване на неговата функционалност.

       Данните се обработват на основание моето съгласие, изпълнение на законови задължения на администратора на данните, както и за целите на легитимните му интереси.

     Организаторът ще обработва данните ми за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени по-горе и законовите срокове за тяхното съхранение, съгласно приложимото законодателство. 

        Данните ми няма да бъдат предавани в трета държава или международна организация.
     Информиран съм за правата си да изисквам от администратора достъп до коригиране или изтриване на личните ми данни, или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.

    Информиран съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган, в случай на неправомерно обработване на мои лични данни.

        Информиран съм, че имам право по всяко време да оттегля съгласието си, без това да засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни преди оттеглянето . 
        Оттеглянето на моето съгласие може да стане  ОТ ТУК
    
     Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на личните ми данни.

      Информиран съм, че допълнителна информация, относно обработването на личните ми данни и реда за упражняване на правата са достъпни на интернет сайта на ЗД „Бул инс“ АД www.bulins.com , в Политика за защита на личните данни и Уведомление за поверителност, относно обработване на лични данни на участниците в играта „Провери шофьорските си умения“, както и в Политиката за бисквитки на ЗД „Бул инс“ АД.

    Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни са :

Адрес: ЗД „Бул инс“ АД, гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, на вниманието на Длъжностното лице по защита на личните данни;

    Въз основа на горното, предоставям съгласие ЗД „Бул инс“ АД, в качеството си на администратор на лични данни да обработва следните мои лични данни: две имена, ЕГН и три имена(при необходимост), имейл адрес, телефон за връзка (при необходимост), IP адрес.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.