0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ЗЛОПОЛУКА | Бул Инс назад

ЗЛОПОЛУКА

Предмет на застраховане
 

Злополуката е всяко внезапно, неочаквано и необичайно събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице, в срока на действие на застраховката. Застраховката „Злополука” се сключва индивидуално и групово. Предлагаме различни застраховки „Злополука” спрямо необходимостта и дейността на застрахования. Застраховат се български и чуждестранни граждани на възраст от 1 до 69 години включително. Застраховащи по полицата могат да бъдат физически и юридически лица.

 
Покрити рискове
 

Основното покритие по застраховките е смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие злополука.

 
Видове злополуки
 

  1. Злополука
  2. Трудова злополука
  3. Злополука на местата в превозното средство
  4. Злополука на учащи и педагози
  5. Злополука на членовете на спортни клубове
  6. Туристическа злополука
  7. Злополука на гостите в хотела
  8. Злополука на кредитополучатели
  9. Спасителни разноски


Google Analytics Alternative