0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ | Бул Инс

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

Предмет на застраховане

 
 Предлагаме застраховка „Медицинска застраховка за чужденци в България“ за чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България.
 

Покрите на застраховката

 
  • Медицински разноски и разходи за репатриране вследствие акутно заболяване и злополука при застрахователна сума  60 000 лв за едно лице.
 
 
Телефони за контакти:
 
02/ 45 20 203
02/ 45 20 390

При необходимост от спешна медицинска помощ или друго събитие, покрито по Вашата застрахователна полица, Вие, Ваш представител или медицинско лице трябва незабавно /до 24 часа/ да се свържете с асистиращата компания Корис България и да следвате дадените Ви указания.
Тел.: + 359 (2) 950 50 10, + 359 (2) 950 50 11, + 359 897 33 77 07, е-mail: operations@coris.bg
Google Analytics Alternative