0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ | Бул Инс

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
Застраховка "Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие"
Предмет на застраховане е отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени вреди, в резултат на използване на оръжие от Застрахования или негови служители, във връзка с дейности, разрешени от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на оръжие се предлага на:
  • Юридически лица и Еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие
  • Служители на юридически лица, които използват оръжие за охрана
  • Физически лица, които използват оръжие за самоотбрана
  • Други организации и лица, притежаващи и /или използващи огнестрелно оръжие за ловни и спортни цели
Calculator
Google Analytics Alternative