0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ | Бул Инс

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Предмет на застраховката

Застраховката е предназначена за физически лица и фирми, превозвачи на пътници, осъществяващи официално регламентиран обществен транспорт. Задължителна минимална застрахователна сума, определена по чл.476 във връзка с чл. 471 от КЗ е 50 000 лв.  за всяко събитие за всеки пътник.  Задължително се застраховат всички места на пътниците в превозното средство, цитирани в талона.  Шофьорското място може да бъде застраховано със застраховка доброволна злополука на местата.

Покрити рискове

  • Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие злополука

 

Телефони за контакти:
 
02/ 45 20 203
02/ 45 20 390

Google Analytics Alternative