0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ВСИЧКИ РИСКОВЕ | Бул Инс

 ВСИЧКИ РИСКОВЕ

Предмет  на застраховане

Застрахователното покритие на тази полица е на база “Всички рискове”, т.е., покриват се загуба или вреда на застрахованото имущество, причинена пряко от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, освен изрично изключените в Общите условия. В тези рамки покритието включва и всички обичайни рискове като пожар, природни бедствия, аварии и т.н.
 

Телефони за контакти:

02/ 45 20 180
02/ 45 20 390

Google Analytics Alternative