0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ - КАРГО | Бул Инс назад

ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ - КАРГО

Предмет на застраховане

При сключване на застраховка „Товари по време на превоз – Карго” се осигурява застрахователно покритие на всички товари  при внос, износ или реекспорт, и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие. Покриват се рискове и разходи и за товари, превозвани на територията на Република България.Застрахователно покритие

Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго клаузи:
 
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) – 1.1.82. всички рискове
 
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) – 1.1.82. частично покритие
      
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) – 1.1.82. минимално покритие
 
 • Други действащи, специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар „Карго“ клаузи.
       
 

 Допълнителни покрития

 • Военни рискове съгласно INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) – 1.1.82
 • Стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) – 1.1.82
 • Счупване от естеството на товара
 • Развала на товара вследствие на повреда на хладилния агрегат
 • Трансбордиране
 • От склад до склад
 • Изхвърляне зад борда и отмиване от вълна
 • Други рискове по специално договарянеАБОНАМЕНТНА ЗАСТРАХОВКА

За удобство на своите клиенти предлагаме Абонаментна застраховка. Сключва  се без определен срок, а предимства са:
 • Осигуряването на автоматична, непрекъсната и пълна застрахователна защита
 • Облекчен начин на застраховане
 • Предварително договаряне на застрахователни условия
 • Предварително носене на риска от Застрахователя
 • Преференциални тарифни числа
 • Облекчена и удобна схема на плащане на застрахователната премия
 

    Телефон за контакт:
 
    02/ 45 20 765
Google Analytics Alternative