0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО | Бул Инс

ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО

Предмет на застраховане
 

Застраховката “Щети на имущество” се предлага за  физически и юридически лица. По тази полица могат да бъдат застраховани,  както жилищни обекти така и такива, в които се извършва  търговска или друга стопанска дейност. Освен домът ви  към жилищните сгради можете да застраховате и вашето движимо  имущество – обзавеждане, компютри, аудио и видео техника и битова електроуреди. При фирмите предлагаме пълни покрития за вашия обект, застраховаме стоките, които продавате, машините и всичко необходимо, за да защитим вашия бизнес.
 

 
Покрити рискове 

Основни покрития
Допълнителни покрития
  • O

   Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.

  • P1

   Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.

  • P2

   Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

  • C1

   Кражба чрез взлом включително чрез използване на техническо средство по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НК.

  • C2

   Умишлен палеж

  • C3

   Вандализъм

  • C4

   Грабеж

  • C5

   Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него.

  • C6

   Земетресение

  • C7

   Свличане и срутване на земни пластове

  • C9

   Други рискове по специално договаряне

Google Analytics Alternative