0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

При ПТП в чужбина | Бул Инс

При ПТП в чужбина

Какво трябва да направим при настъпило застрахователно събитие извън територията на България.

Уважаеми Клиенти,
За Ваше улеснение Ви даваме информация какви стъпки трябва да преприемете при настъпило ПТП в чужбина.

  1. Извикайте полицейските органи.

  2. Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате. Ако не сте сигурни върху какво трябва да се подпишете, напишете на български език вашето становище за събитието.

  3. В случай, че полицията не се произнася относно вината е изключително важно да декларирате писмено пред полицейските, ако се смятате за невинен.

  4. В някои държави полицията не е длъжна да посети мястото на ПТП освен, ако няма раненли лица. В такъв случай задължително попълнете Двустранен констативен протокол. Ако нямате български такъв не се притеснявайте, тъй като този вид протоколи са унифицирани и данните в него са еднакви. При попълването му  имайте предвид следното:

  • Задължително попълнете точка 14 като опишете събитието и напишете чия е вината за събитието според Вас.

  • Направете скица на събитието в точка 13 като посочете посоката на движение на автомобилите участвали в събитието и къде са били разположени по време на удара.

  • Попълнете всички графи в протокола и се уверете, че и другият участник е направил същото.

  • Направете снимки на мястото на събитието и на пострадалите автомобили.

Ако смятате, че не сте виновен за настъпилото ПТП и търсите обезщетение се обърнете към Националното бюро на държавата в която е настъпило събитието, за да подадете иск за  възстановяване на щетите. Списъкът с Националните Бюра, техните адреси и телефонни номера може да намерите на гърба на сертификата „Зелена Карта”.
При настъпване на ПТП с чужда регистрация на автомобил в Република България е задължително да извикате полиция, която да състави  протокол.
Ако сте невинен за събитието в България и търсите обезщетение за нанесени щети, се обърнете към Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи на  адрес: 1000 София, ул. „Граф Игнатиев” 2, ет. 2 или на  ins@nbbaz.bg. Телефонните номера може да намерите на www.nbbaz.bg или на гърба на сертификата “Зелена Карта”.
 
От изключителна важност е да информирате писмено застрахователя си за всяко едно събитие, което настъпи в седем дневен срок съгласно чл. 224, т. 1 от Кодекса на застраховането и съгласно чл. 12 от Наредба 49 от 16.10.2014 на Комисията на Финансов Надзор.

За Ваше удобство тук ще намерите бланка за настъпило застрахователно събитие, която може да попълните и изпратите на адрес: 1000 София, бул. Джеймс Баучер 87 или на foreign.claims@bulins.bg (при събития в чужбина с чуждо МПС по Г.О или сертификат „Зелена Карта”) или на claims@bulins.bg  (за събития в чужбина или в България по КАСКО застраховка).

 
Екипът на ЗД „БУЛ ИНС” АД Ви благодари, че сте наш клиент и Ви пожелава приятно и безаварийно пътуване в чужбина и България!

Google Analytics Alternative