0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ С АСИСТАНС | Бул Инс

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ С АСИСТАНС

Предмет на застраховане

 
Застраховки „Помощ при пътуване” осигуряват необходимата помощ и финансови средства за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престоя ни в чужбина. Застраховат се индивидуално и групово български и чуждестранни граждани за времето на пътуване извън територията на Република България.
 

Покрити рискове

 

Основно покритие:

 
  • Медицински разноски и разходи за репатриране вследствие акутно заболяване и злополука
 

 Допълнително покритие:

 
  • Смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука
 
  •  Отговорност към трети лица / Правна помощ
 
  • Разходи по невъзстановими депозити към туроператори или турагенти
 
  • Разходи при загуба, кражба или унищожаване на багаж
 
  •  Разходи при закъснение на личен багаж
 
Преимуществата по този вид застраховка са:
 
  • избираема застрахователната сума, срок на застраховката и покрития
  • конкурентни цени
  • специални отстъпки при групови и семейни застраховки
  • перфектно обслужване на застраховката от престижна международна Асистанс компания
 
 
Телефони за контакти:
 
02/ 45 20 203
02/ 45 20 390

При необходимост от спешна медицинска помощ или друго събитие, покрито по Вашата застрахователна полица, Вие, Ваш представител или медицинско лице трябва незабавно /до 24 часа/ да се свържете с асистиращата компания Корис България и да следвате дадените Ви указания.
Тел.: + 359 (2) 950 50 10, + 359 (2) 950 50 11, + 359 897 33 77 07, е-mail: operations@coris.bg
Google Analytics Alternative