0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА (CMR) | Бул Инс

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА (CMR)

Предмет на застраховане
 

 Застраховка „Отговорност на превозвача” покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач, съгласно общите условия на дружеството и конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) от 1956г.


Застрахователно покритие

ЗД  „ Бул Инс” АД осигурява застрахователно покритие  на рискове, които могат да причинят цялостна или частична повреда, или липса на превозваните стоки с автомобил , ремарке или контейнер собственост на застрахования, съгласно законово определената му отговорност като превозвач от Международната конвенция за договор за превоз на стоки по шосе (CMR), по нормалния курс на превозвача.

 

Абонаментна застраховка

За удобство на своите клиенти ЗД „Бул Инс” АД предлага специална "Абонаментна застраховка". Характерното за нея, е че се сключва без определен срок.  При сключването на такъв вид застрахователен договор, за застрахования възниква задължението за ежемесечно изготвяне на справки за извършените превози. Предимства при сключването й са:

  • Осигуряването на автоматична, непрекъсната и пълна застрахователна защита;

  • Облекчен начин на застраховане;

  • Предварително договаряне на застрахователни условия;

  • Предварително носене на риска от Застрахователя;

  • Облекчена и удобна схема на плащане на застрахователната премия.

 

Лимит на отговорност

Лимитът на отговорност на ЗД”БУЛ ИНС” АД се определя съгласно чл. 23, т. 3 от Международната конвенция за превоз на стоки по шосе (CMR):
“При всички случаи обезщетението не може да надвиши 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Под франк се разбира златен франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.”
 
Телефон за контакт:
 
02/ 45 20 765


 

Google Analytics Alternative