0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ | Бул Инс назад

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховане на отговорности

Всяка организация или човек ежедневно са изправени пред потенциалната опасност да причинят вреди на трети лица! Застраховането на отговорности е необходимата превенция и
най-добра, универсална защита, покриваща последиците от настъпилите неблагоприятни събития. Ние предлагаме:
 
  • Широк обхват от застраховки на отговорности
  • Бързи професионални съвети и консултации
  • Допълнителни покрития
  • Ретроактивно действие
  • Индивидуални и групови полици
  • Възможност за самоучастие
  • Комбиниране, с приложени отстъпки
  • Индивидуален подход според Вашите изисквания
 

ЗД “Бул Инс” АД предлага застрахователни продукти в областта на отговорностите,
насочени към индивидуални и корпоративни клиенти:

Застраховка “Обща Гражданска отговорност“

Застрахователна защита за физически и юридически лица. Покритие на рискове за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността на Застрахования, включително и на отделна негова структура; Разходи по защита на Застрахования; Експертни и свидетелски разходи и такива,
направени за ограничаване на вредите
Google Analytics Alternative