0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ | Бул Инс назад

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

 

 

ЗД ”Бул Инс” АД предлага авиационни застраховки съгласно лицензирани Общи условия, които покриват следните рискове:

 
 
✈    Застраховка на летателни апарати – авиационно каско
 
-    всички рискове, тотална загуба и само земни рискове;
-    война и сродни опасности;
-    застраховка на самоучастие.
 
 
✈    Застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
 
-    гражданска отговорност към трети страни;
-    отговорност към пътници, техните лични вещи и багаж;
-    карго отговорност;
-    отговорност към поща;
-    разширено покритие на отговорност при война и други рискове.
 
 
✈    Отговорност на собственици и оператори на летища, включително отговорност на ръководство на въздушното движение
 
 
Възможно е постигане на договореност и за други застраховки, свързани с авиационната дейност.

Посредством добро сътрудничество с международни презастрахователни брокери, осигуряваме водещи презастрахователи като Lloyd’s, Swiss Re и др.,  които подписват авиационни рискове.
 
 
 
ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРИНЦИПИ СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРИ СЪВМЕСТНАТА НИ ДЕЙНОСТ.
Google Analytics Alternative