0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ХИТ КАСКО | Бул Инс

ХИТ КАСКО

Специален и иновативен застрахователен продукт съобразен с вашите потребности -
Застраховка "ХИТ КАСКО" на ЗД "БУЛ ИНС" АД

Застраховка "ХИТ КАСКО" е доброволна имуществена застраховка, 
покриваща пълна или частична загуба на застрахованото ППС, 
съгласно избраната клауза, с прилагане на допълнителен бонус за клиента; С прилагане на авансов бонус за липса на щети, ЗД "БУЛ ИНС" АД дава възможност на своите клиенти, които се чувстват уверени водачи и добри стопани на ППС, при липса на заведени щети през времетраенето на сключения застрахователен договор, да се възползват от реално допълнително намаление на дължимата премия по сключен застрахователен договор до 35%;

Клиентите на ЗД "БУЛ ИНС" АД, избрали този продукт, 
трябва да знаят е, че при завеждане на щета в следствие на настъпило 
застрахователно събитие по условията на сключената застрахователна 
полица, намалената с авансовия бонус за липса на щети застрахователна
премия, се коригира до размера на основната премия, като разликата 
става дължима и се заплаща от клиента;

ЗД "БУЛ ИНС" АД пристъпва към ликвидация на щета, заведена в следствие 
застрахователно събитие по условията на застраховка "ХИТ КАСКО", 
след като клиентът заплати дължимата част от намалената с до 35% 
основна премия по авансов бонус за липса на щети.

Google Analytics Alternative