0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ | Бул Инс

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Предмет  на застраховане

Застраховката „Етажна собственост” осигурява застрахователно покритие на общите части  на сградата или части от нея, в режим на етажна собственост и снабдени с технически паспорт. Застраховани по този вид застраховка са собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, чрез своите представители на управление, избрани от общо събрание. Територията на валидност е Република България и е валидна за имущество, намиращо се  на адреса, посочен в полицата. Застраховката покрива щети на имуществото както следва:
 
  • Недвижимо имущество - основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.
  • Счупване на стъкла
 

Телефони за контакти:

02/ 45 20 180
02/ 45 20 390

Google Analytics Alternative