0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО | Бул Инс

ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предмет  на застраховане

Застраховката „Домашно имущество” осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица. Територията на валидност е Република България и е валидна за имущество, намиращо се  на адреса, посочен в полицата. Застраховката покрива щети на собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, както следва:
 
  • Недвижими имущества – жилищни сгради;
  • Движими имущества - имущества, използвани от Застрахования в неговия бит и домакинство (покъщнина и обзавеждане, компютри, аудиовизуална и електронна техника и битови електроуреди).

 


Телефони за контакти:

02/ 45 20 180
02/ 45 20 390

Google Analytics Alternative