0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО „B Safe” | Бул Инс

ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО „B Safe”

Предмет  на застраховане

 Застраховката е предназначена само за физически лица, които могат да застраховат своите собствени, наети или държани на друго правно основание имущества. Застрахователната полица може да бъде сключена от собственика на имуществото или от лице, което ползва същото с негово знание.
Застраховката се сключва само за постоянно обитаеми обекти на база „Първи риск”
и се предлага в три варианта под формата на пакети.

Телефони за контакти:
 
02/ 45 20 180
02/ 45 20 390

Покрити рискове

Основно покритие
Допълнителни покрития
  • O

   Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.

  • P1

   Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.

  • P2

   Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

  • C9

   Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица, в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2

  • C1

   Кражба чрез взлом включително чрез използване на техническо средство по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НК.

  • C6

   Земетресение

Google Analytics Alternative