0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО „B Safe Plus” | Бул Инс

ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО „B Safe Plus”

Предмет  на застраховане

 
Застраховката е предназначена само за физически лица, които могат да застраховат своите собствени, наети или държани на друго правно  основание имущества. Застрахователната полица може да бъде сключена от собственика на имуществото или от лице, което ползва същото с негово знание. Полицата предлага два вида покрития (Класик и Елит) с различни лимити на отговорност за недвижимо и движимо имущество. Полицата се отличава с ясно упоменато застрахователно покритие, различни лимити на отговорност, ниски тарифни ставки и самоучастие само за риск „Земетресение”. Застраховката се сключва само за постоянно обитаеми обекти на база „Първи риск”.
 

Покрити рискове


 
Телефони за контакти:
 
02/ 45 20 180
02/ 45 20 390
 

Покритие "Класик"
Покритие "Елит"
  • O

   Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.

  • P1

   Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.

  • P2

   Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

  • C9.1

   Чупене на стъкла

  • C9.2

   Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица, в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2

  • O

   Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.

  • P1

   Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.

  • C1

   Кражба чрез взлом включително чрез използване на техническо средство по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НК.

  • P2

   Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

  • C3

   Вандализъм

  • C5

   Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него.

  • C6

   Земетресение

  • C9.1

   Чупене на стъкла

  • C9.2

   Гражданска отговорност към трети лица/за вреди във връзка с покритите рискове/ на обезщетение подлежат вреди, причинени на трети лица, в резултат на настъпило събитие по клаузи О и Р2

Google Analytics Alternative