0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

КАСКО | Бул Инс

КАСКО

Обект на застраховане

Всички ППС,  движещи се на собствен ход, както и прикачените към тях ремаркета, полуремаркета, каравани, колесари или други подобни устройства с българска регистрация, освен ако не е договорено друго.
 

Покрити рискове:

ЗД БУЛ ИНС АД обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи:
„Каско Селект“,  „Пълно Каско“, „Бюджетно Каско“, клауза „ Кражба и грабеж на цялото ППС“ .

„Каско Селект“ 

Покриваме:

  • Пожар и/или експлозия по време на експлоатация на ППС

  • Природни бедствия

  • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации

  • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали

  • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на ППС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора/вкл. в паркирано състояние/. Отваряне на капак или врата по време на движение.

„Пълно Каско“

Покриваме:

  • Всички покрити рискове от „Каско Селект”. Както и:

  • Кражба  и грабеж на цялото ППС; нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом; кражба чрез взлом на стационарно монтирано радио оборудване;

  • Умишлен палеж или взривяване;

  • Грабеж на цялото ППС.

„Бюджетно Каско“

Покриваме:
Пожар и/или експлозия възникнали по време на експлотация на ППС,
Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъж, наводнения, морски вълни, падане върху ППС  на снежна маса, ледени късове, твърди тела, предмети, дървета и клони.

 „Кражба и грабеж на цялото ППС

Покриваме:
кражба и грабеж на цялото ППС

Google Analytics Alternative