0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

АВТОАСИСТАНС | Бул Инс

АВТОАСИСТАНС

Застраховка „Автоасистaнс”

Обект на застраховане -  МПС собственост на физически лица
 
Застрахователната полица „Автоасистанс” -  осигурява безплатна услуга Пътна помощ. Услугата важи за един автомобил до 3,5 тона /включително и товара/, посочен при сключване на застраховката и може да се ползва 12 месеца от датата на влизане в сила на застраховката, от всеки застрахован или упълномощено от него лице.
 
Всяко застраховано МПС  ползва на територията на Република България безплатен превоз  в рамките на населеното място, където е настъпила повредата или до 30 (тридесет) км при настъпване на повредата извън населено място. При надвишаване на посочените  километри по желание на клиента, разликата се заплаща с 20% намаление по тарифата на репатриращата фирма.
 
Валидност - Важи за за територията на Р. България
 
Срок на застраховката: 1 година
 
Контакти:
1407 София,бул. ”Джеймс  Баучер”  87, Тел.: 0700 166 033; 
02/ 45 20 207; 02/ 45 20 217; 02/ 45 20 920; Факс: 02 45 20 111

Google Analytics Alternative