0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Новини

Указания за действия в случай на пътно-транспортно произшествие (ПТП) в чужбина.

10.10.2018 Указания за действия в случай на пътно-транспортно произшествие (ПТП) в чужбина.

 

 • Ако претърпите произшествие в чужбина, не напускайте местопроизшествието и по възможност не местете увредените автомобили.
 • Уведомете ни на денонощен телефон: 0700 166 33, за да получите нужните указания и съдействие.
 • Направете няколко снимки от разстояние на катастрофата, така че да се виждат изцяло всички участващи автомобили, също пътят, маркировката и знаците. Снимайте увредените пътни превозни средства, увредените детайли, номер на рама на Вашия автомобил, както и участниците в пътно-транспортното произшествие.
 • Извикайте полиция и/или спешна помощ, ако е необходимо. Имайте предвид, че в някои държави полицията не е длъжна да посети мястото на ПТП, освен когато няма ранени и загинали.
 • Съберете цялата информация, касаеща ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите – участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.). Ако е необходимо, потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.
 • При отказ на държавните контролни органи да посетят мястото на инцидента, следва да съставите Двустранно-констативен протокол (ДКП), като имате предвид, че българският език е официален в страните от Европейския съюз и можете да попълните Вашата част от протокола на български език. В случаите, когато попълвате ДКП на език, който не разбирате, имайте предвид че формулярите са унифицирани и данните в тях са еднакви. Задължително носете със себе си екземпляр на Двустранен констативен протокол, издаден от българска застрахователна компания или потърсете в интернет, за да можете да сравните текста с аналогичния протокол в съответната държава.
 • Задължително попълнете т.14 „Забележка“ като опишете събитието и напишете чия е вината. При несъгласие относно вината за настъпилото ПТП, впишете „Не съм съгласен“. Направете скица и посочете посоката на движение на автомобилите. Попълнете всички графи и се уверете, че другият водач е направил същото.
 • В случаите, когато не сте съгласни със съдържанието на документи, попълнени на чужд език (например полицейски протокол, при който не сте съгласни с вината) или не разбирате езика, моля, напишете в коментар на български език: „Не съм съгласен със съдържанието на документа“ или „Не разбирам съдържанието на документа“.
 • Не поемайте отговорност и подпишете протокола за произшествието само и единствено ако ви е напълно ясен. Ако смятате, че сте невинни, не се оставяйте да Ви убедят в противното.
 • Ако не сте съгласни с обстоятелствата, вашият застраховател ще уреди спора със застрахователя на другия водач. Застрахователят ще съдейства въз основа на полицейския доклад, оценката на щетите или друга информация.
 
 
 • Бланката за описание на застрахователно събитие можете да изтеглите от тук.
 • За още полезни съвети, пощенски адрес и електронна поща за връзка с нас, можете да се информирате от тук.

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative