0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Новини

ТЪРЖЕСТВЕНА РЕЧ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНОТО ПРАЗНЕНСТВО НА ЗД ”БУЛ ИНС” АД

28.12.2017 ТЪРЖЕСТВЕНА РЕЧ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНОТО ПРАЗНЕНСТВО НА ЗД ”БУЛ ИНС” АД

БУЛ ИНС –СПОДЕЛЕНАТА ОТГОВОРНОСТ
 
           Скъпи акционери!
           Уважаеми партньори, контрагенти и клиенти!
           Уважаеми колеги от Дирекция „Общо застраховане”, Дирекция „Уреждане на застрахователни обезщетения”, Дирекция „Финансово-счетоводна”, Дирекция „Административни дейности и правни услуги”, Дирекция „Човешки Ресурси, генерални агенции и посреднически бизнес”, Дирекция „Информационни технологии и сигурност”!
        Нека в навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово поговорим за благородните ценности и непреходните стойности!  Нека не забравяме, че новите идеи и символи управляват света, а не словото и отъпканите пътеки!
       Когато преди две хилядолетия Римската империя владее цялото Средиземноморие и 4% от световната суша, на власт е Октавиан Август. Неговото управление остава в историята като Златен век и епоха на велики военни, социални и културни постижения. Налага мир в империята и света за цели два века, реформира икономиката и публичните финанси, развива пътната мрежа на империята, основава официална куриерска система, установява редовна войска и флота, създава преторианска гвардия, официална пожарна и полиция. След смъртта си Август е обявен за бог от Сената, в негова чест е преименуван месец Секстилий на месец Август. Сред класическите антични ценности са лоялността към родината; предаността и чувството за дълг към род, общество и държава; чувството за естествено превъзходство и величие; смелостта и публичната активност; уважението към традициите, почитането на общите дела, личното достойнство и уважението към властта. Парадоксално е, че тези ценности ще бъдат заменени от нови, а величието на изглеждащата непобедима държава ще изчезне с изгряването на Витлеемската звезда и раждането на обикновеното селско момче Исус Назарянина в семейството на дърводелеца Йосиф по това време! Нуждата на човечеството от любов, вяра, състрадание, надежда замества насилието и авторитаризма. Справедливостта,добротата,  смирението са едновременно и в думите, и в делата на божия син. Върху основата на тези ценности по-късно избуяват предприемчивостта и упоритата работа, уважението към обществения ред, инициативността, индивидуалните човешки права.
       Да се върнем към съвремието. Бизнес иновациите създават нови стойност и полезност за заинтересованите страни, подобрявайки икономическите перспективи за организацията-иноватор. В капиталистическия свят на свободната инициатива и предприемачество смелите, креативните и новаторите диктуват модата, формират общественото мнение, създават впечатляващите корпоративни печалби. Най-бележитите иноватори са Microsoft и Intel, без които автоматизирания и роботизиран свят просто не може да съществува, Xerox като символ на фотокопието, Apple, превърнали телефона в мощен компютър, Google, монополизирали човешкото незнание и любопитство.
       Дядо Коледа е едновременно исторически и митологичен герой, чието име се свързва с носенето на подаръци на Рождество Христово. Първообразът на добрия старец може да се търси в лицето на Свети Николай, роден и живял през четвърти век във византийската провинция Кападокия, днешна Турция, чиито кости днес са в град Бари, Италия. Останал е в историята като благороден, щедър, дълбоко религиозен човек, дарил цялото си богатство на бедните и онеправданите. В памет на неговата щедрост е останала традицията хората да си разменят подаръци. Съвременният образ на дядо Коледа като закръглен старец с дълга бяла брада, облечен в червено и бяло е създаден от компанията Кока Кола, която в рекламите си изменя страдалния образ на Свети Николай. И днес, след 70 години, индустрията на коледните подаръци възлиза на 600 млрд. Долара, с 2,5 млрд. изпратени коледни картички!
          Когато в края на двадесети век в България пада държавния монопол, застраховането се трансформира от закостеняла административна в стопанска дейност. Бизнес-дейност, при която множество застрахователни компании набират застрахователни премии и се задължават да осигурят застрахователно покритие през периода на застраховката, а при настъпване на определен риск изплащат обезщетение (при имущественото) и плащане (при личното застраховане). Млада компания отправя предизвикателство към застрахователните елити. Създава застрахователни продукти и структура, въвежда застрахователни стимули, адекватни на новата епоха. Търсени и желани, застраховките на ЗД ”Бул Инс” АД чертаят пътя на българското застраховане, диктуват модата, копират се от конкурентите. Лидер и иноватор, днес „Бул Инс” е важен субект в икономиката на България, предвидим партньор, работодател и контрагент.
       Затова, нека днес си спомним за идеите, управляващи обществата. За силата на християнските добродетели, променили света. За силата на бизнес иновациите, трансформирали човешкото общество. За дързостта и предприемчивостта на нашата компания оформила контурите на съвременното българско застраховане
       Обръщам се към всички вас с признание за вашата роля и с благодарност за доверието ви! Приветствам ви с добре дошли и желая на всички незабравима празнична вечер!

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative