0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Новини

Нов лиценз на БУЛ ИНС АД

19.02.2018  Нов лиценз на БУЛ ИНС АД
КФН разшири обхвата на лиценз на „Бул Инс“ АД
С решение от 8-ми февруари 2018 г. КФН издаде лиценз на „Бул Инс“ АД за сключване на застраховки на релсови превозни средства и преки и непреки гаранции за вреди или загуби на така застрахованите обекти. Новият лиценз ще позволи на „Бул Инс“ АД да предостави още възможности за обезпечаване на покрития на различни рискове за своите бизнес и корпоративни клиенти.
 

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative