0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Калкулатори

Застраховка Домашно имущество B Safe

Вариант 1

Вариант 1

БУЛ ИНС АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна сума при условията на "Първи риск", както следва:

 • Клауза "О" – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Клауза "Р1" – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на сняг и лед,наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Клауза "Р2" – измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, паропроводни инсталации.
 • Гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило застрахователно събитие по клаузи "О" и "Р2".
Вариант 2

Вариант 2

БУЛ ИНС АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна сума при условията на "Първи риск", както следва:

 • Клауза "О" – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Клауза "Р1" – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на сняг и лед,наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Клауза "Р2" – измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, паропроводни инсталации.
 • Клауза "С6" – земетресение.
 • Гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило застрахователно събитие по клаузи "О" и "Р2".
Вариант 3

Вариант 3

съответната застрахователна сума при условията на "Първи риск", както следва:

 • Клауза "О" – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Клауза "Р1" – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на сняг и лед,наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
 • Клауза "Р2" – измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, паропроводни инсталации.
 • Клауза "С1" – кражба чрез взлом.
 • Клауза "С6" – земетресение.
 • Гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило застрахователно събитие по клаузи "О" и "Р2".
Вариант A Сграда - 10 000,00 лв.
Движимо имущество - 2 000,00 лв.
Гражданска отговорност - 1 000,00 лв.
Вариант B Сграда - 20 000,00 лв.
Движимо имущество - 2 500,00 лв.
Гражданска отговорност - 1 500,00 лв.
Вариант C Сграда - 30 000,00 лв.
Движимо имущество - 3 000,00 лв.
Гражданска отговорност - 2 000,00 лв.
10 000,00 лв.
20 000,00 лв.
30 000,00 лв.
2 000,00 лв.
2 500,00 лв.
3 000,00 лв.
1 000,00 лв.
1 500,00 лв.
2 000,00 лв.
Код за сигурност

Всички полетата със * са задължителни.

Застраховка Домашно имущество B Safe plus

Класик Класик

БУЛ ИНС АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна
сума при условията на "Първи риск", както следва:

Сграда Обзавеждане Ел. техника Стъкла
Клауза "О" – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
Клауза "Р1" – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на сняг и лед,наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
Клауза "Р2" – измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, паропроводни инсталации.
Клауза "С9.1" - чупене на стъкла по всякаква причина (опция).
Клауза "С9.2" – гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило застрахователно събитие по клаузи "О" и "Р2" с лимит на отговорност 1 000,00 лв.
Елит Елит

БУЛ ИНС АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна
сума при условията на "Първи риск", както следва:

Сграда Обзавеждане Ел. техника Стъкла
Клауза "О" – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
Клауза "Р1" – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на сняг и лед,наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия.
Клауза "Р2" – измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, паропроводни инсталации.
Клауза "С1" - кражба чрез взлом и с техническо средство съгласно чл. 195 ал. 1, т. 3 и 4 от НК.
Клауза "С3" - вандализъм
Клауза "С5" - удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него.
Клауза "С6" - земетресение
Клауза "С9" - късо съединение / токов удар
Клауза "С9.1" - чупене на стъкла по всякаква причина (опция).
Клауза "С9.2" – гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на настъпило застрахователно събитие по клаузи "О" и "Р2" с лимит на отговорност 2 000,00 лв.
Код за сигурност

Всички полетата със * са задължителни.

Google Analytics Alternative