0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Агенти

Стани застрахователен агент

За да станете застрахователен агент в ЗД" Бул Инс" АД, трябва да изпълните изискванията, описани в прикачения файл. Ще Ви бъде проведено и кратко обучение. За повече информация, можете да дойдете в нашия офис на адрес гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 87 или да се обадите на телефон 02/ 45 20 223 (отдел „Човешки ресурси”)...

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА АГЕНТСКИ ДОГОВОР

За физическо лице

 1. Копие от лична карта
 2. Копие от диплома за образование /поне средно/
 3. Свидетелство за СЪДИМОСТ - да пише, че ще послужи за Застрахователен агент-ОРИГИНАЛ
 4. Полица "Професионална отговорност"
 5. Автобиография
 6. Две снимки - цветни
 7. Молба за сключване на договор /свободен текст/ вида на застрахователен агент /обвързан или необвързан/ видове застраховки, които желаете да сключите но договора
 8. Декларация от КЗ
 9. Декларация че не работи за ЗБ
 10. Декларация по чл.303, ал. 1, т.1, 2,3 и 4 от КЗ
 11. Клиентска сметка / на основание чл.306 ал.1 т.2 от КЗ
 12. Телефон за връзка и е-mail
Да се носи печат  на фирмата в деня на подписване на договора!


За /търговци/ ЕТ, ООД, ЕООД

 1. Копие от удостоверение за регистрация от Агенцията по вписванията/ заверено  - „Вярно с оригинала".
 2. Копие от лична карта /на управителя/ 
 3. Копие от диплома за образование /поне средно/ /на управителя
 4. Свидетелство за съдимост - да пише, че ще послужи за Застрахователен агент/на управителя/ - ОРИГИНАЛ
 5. Полица "Професионална отговорност"
 6. Автобиография /на управителя/
 7. Две снимки - цветни /на управителя/
 8. Молба за сключване на договор /свободен текст/, вида на застрахователен агент /обвързан или необвързан/, видове застраховки, които желаете да сключите по договора.
 9. Декларация от КЗ
 10. Декларация, че не работи за ЗБ
 11. Декларация по чл.303, ал.1, т.1, 2,3 и 4 от КЗ
 12. Телефон за връзка и e-mail
Да се носи печат на фирмата в деня на подписване на договора !

Форма за кандидатстване:

CV
Мотивационно писмо
Google Analytics Alternative