0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Агенти

Издаване на електронни полици

За да издавате електронни полици към ЗД "Бул Инс" АД е необходимо да имате сключен посреднически договор с дружеството и  да сте подали искане за достъп до електронната система IMS.
 
Към IMS
  

Телефони за съдействие при работа с Електронни полици:

+359 (2) 91 981 883
+359 (2) 91 981 758
+359 (2) 91 981 616
+359 (2) 91 981 207
+359 (2) 91 981 133
+359 (2) 91 981 817
+359 (2) 91 981 217
+359 (2) 91 981 882
+359 (2) 91 981 734
+359 (2) 91 981 754

Телефони за поддръжка на системата IMS:

+359 (2) 91 981 102
+359 (2) 91 981 104