0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Това е...

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
Едностепенно – Съвет на директорите:
 
Петрозар Петков - Председател на Съвета на директорите
                                              
Доц. Стоян Проданов - Член на Съвета на директорите
                                                  Изпълнителен директор
 
Хауме Калво Боронат - Член на Съвета на директорите
 
Крум Крумов - Член на Съвета на директорите

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative