0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Това е...

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА
    ЗД „БУЛ ИНС” АД е организирало презастрахователната си политика в програма, съответстваща на стратегическите цели за развитие на компанията. 
                Всички презастрахователни договори на компанията са пласирани на Лондонския презастрахователен пазар при първокласни презастрахователни компании с дългосрочен кредитен рейтинг минимум „А-“,  съгласно класификациите на световните рейтингови агенции. 
                Дружеството  е договорило оптимални презастрахователни покрития по основните си линии на бизнес, както следва:
 

АВТОМОБИЛИ:

  • ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

                Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилиста” е покрита с непропорционален ексцес лос договор, пласиран при следните презастрахователи:

Презастрахователи

Рейтинг

Swiss Re

АА- (“S&P”)

Aspen Re

А (“S&P”)

Endurance

А (“S&P”)

Deutsche Rueck

А+ (“S&P”)

Markel

А (“S&P”)

Amlin AG

А (“S&P”)  

 
 
 
 
   
    

  • КАСКО

            Непропорционален рисков екцес лос договор на факултативна база по застраховка КАСКО на МПС, пласиран при: 
 
Презастрахователи Рейтинг
Gen Re АА+ (“S&P”)


 

ИМУЩЕСТВО:

                Целият бизнес на компанията по Застраховки Имущество е покрит чрез непропорционален ексцес лос договор за всеки риск,
пласиран при следните презастрахователи:
 

Презастрахователи

Рейтинг

R+V

АА- (“S&P”)

Sava Re

А-  (A.M. Best)

Polish Re

А- (A.M. Best)

VIG Re

А- (“S&P”)

LSF AB

А- (“S&P”)

Helvetia

А (“S&P”)

 
 
 
 
 
 
 
 КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ:

                Освен покритията за всеки риск, застраховките Имущество и КАСКО на МПС имат  презастрахователно покритие за катастрофични събития чрез непропорционален Катастрофичен екцес лос договор по застраховки Имущество и KАСКО на МПС, пласиран при следните презастрахователи:

 

Презастрахователи

Рейтинг

Hannover Re 

АА- (“S&P”)

Swiss Re

АА- (“S&P”)

Polish Re 

А- (A.M. Best)

  
 
 
 
 
 
               
 ЗД Бул Инс АД прилага своята дългогодишно разработвана презастрахователна програма и по останалите видове бизнес в портфолиото на компанията, както следва:

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ:

                Пропорционален презастрахователен  морски квотен договор по КАСКО и Гражданска отговорност на плавателни съдове

АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ:

                Пропорционален авиационен презастрахователен договор по КАСКО и Гражданска отговорност на летателни апарати

ОТГОВОРНОСТИ:

                Пропорционален презастрахователен договор на факултативна база Обща гражданска отговорност

ЗЛОПОЛУКИ:

                Непропорционален презастрахователен ексцес лос договор на факултативна база по застраховка Задължителна трудова злополука 

 

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative