0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Това е...

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА
  ЗД „БУЛ ИНС” АД е организирало презастрахователната си политика в програма, съответстваща на стратегическите цели за развитие на компанията. 
                Всички презастрахователни договори на компанията са пласирани на Лондонския презастрахователен пазар при първокласни презастрахователни компании с висок кредитен рейтинг,  съгласно класификациите на световните рейтингови агенции. 
                Дружеството  е договорило оптимални презастрахователни покрития по основните си линии на бизнес, както следва:
 
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
                Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилиста” е покрита с непропорционален ексцес лос договор, пласиран при следните презастрахователи:

 
Презастрахователи Рейтинг
Gen Re АА+
XL Catlin А+
VIG Re А+
Hannover Re АA-
Deutsche Ruck А+
GIC A-


 

 
 
 
 
ИМУЩЕСТВО:
                Целият бизнес на компанията по Застраховки Имущество е покрит чрез непропорционален ексцес лос договор за всеки риск,
пласиран при следните презастрахователи:
  
Презастрахователи Рейтинг
Polish Re A-
LF AB A
Helvetia A
SI Re A-
Triglav Re A
 
 
 
 
 
 
 
 КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ:
                Освен покритията за всеки риск, застраховките Имущество и КАСКО на МПС имат  презастрахователно покритие за катастрофични събития чрез непропорционален Катастрофичен екцес лос договор по застраховки Имущество и KАСКО на МПС, пласиран при следните презастрахователи:
Презастрахователи Рейтинг
Hannover Re AA-
Polish Re A-
Trust Re А-
  
 
 
 
 
 
               
 

ЗД Бул Инс АД прилага своята дългогодишно разработвана презастрахователна програма и по останалите видове бизнес в портфолиото на компанията, както следва:
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ:
                Пропорционален презастрахователен  морски квотен договор по КАСКО и Гражданска отговорност на плавателни съдове
АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ:
                Пропорционален авиационен презастрахователен договор по КАСКО и Гражданска отговорност на летателни апарати
ОТГОВОРНОСТИ:
                Пропорционален презастрахователен договор на факултативна база Обща гражданска отговорност
ЗЛОПОЛУКИ:
                Непропорционален презастрахователен ексцес лос договор на факултативна база по застраховка Задължителна трудова злополука 

 

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative