0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Това е...

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ
 • Общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.
 • Лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.
 • Капитал 44.5 млн. лева
 • Положителен финансов резултат през годините, реализирана печалба
 • Презастрахователна защита, гарантирана чрез договори с утвърдени презастрахователи
 • Кредитен рейтинг “iBBB+”,”ia-2”
 • Утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар
 • Нова модерна организация за ликвидиране на щетите
 • Въведена нова информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес, без аналог на българския застрахователен пазар
 • Доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти
 • С Генерални агенции и офиси в цялата страна.

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative